Werkproject De Korenmaat


Werkproject De Korenmaat biedt op Stadsboerderij De Korenmaat in samenwerking met Stichting Natuurcentrum Arnhem arbeidsmatige dagbesteding aan. Dat doen we met name voor mensen met een psychiatrische achtergrond, waarvoor werken in een reguliere baan (nog) een stap te ver is.

Persoonlijke motieven kunnen bijvoorbeeld zijn:
Samenwerking en werken in de publieke ruimte van de Stadsboerderij vormen de kern van het werken die is gericht op ontplooiing van de vrijwilligers. De persoonlijke wensen en kwaliteiten staan centraal.

Dierenerf
Om de manier van werken beter aanschouwelijk te maken, heeft Werkproject De Korenmaat dit in een aantal documenten beschreven, die kunnen worden ingezien door de volgende linken te volgen:
 
Kwaliteitshandboek
 
Gedragscode Medewerkers en Vrijwilligers
 
Klachtenprocedure en Klachtenreglement
Klachtenjaarverslag 2017-2022

 
Protocol Veilig Incidenten Melden en Calamiteiten
 
Meldcode Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling
Per dagdeel hebben we plaats voor maximaal 8 mensen en de huidige bezetting was op de onderstaande datum als volgt:
 
Bezetting Werkproject De Korenmaat
 
Het aantal dagdelen waar er nog ruimte is varieert geregeld. Neem even contact met ons op voor de meest actuele mogelijkheden.

Werkproject De Korenmaat kent al een lange geschiedenis, waarbij steeds de continuïteit voor de vrijwilligers voorop staat. In mei 1994 is het opgezet in samenwerking met Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, nu Stichting Natuurcentrum Arnhem en het voormalige dagbestedingscentrum Singel 31 van RIAGG Arnhem, later Pro Persona. In 2011 heeft Siza het werkproject overgenomen en per 1 mei 2017 is het werkproject een zelfstandige onderneming geworden nog altijd in prettige samenwerking met Stichting Natuurcentrum Arnhem.

Financiering van het werkproject gebeurt voor het grootste deel door vanuit de WMO afgeven indicaties in het kader van Activerend Werk. De indicaties kunnen worden afgegeven door de wijkcoaches in de gemeente Arnhem en de direct er omheen liggende gemeenten. Voor financiering vanuit de WLZ, kan het werkproject als onderaannemer werken voor andere organisaties. Op dit moment werkt het werkproject voor: Siza, RIBW Arnhem & Veluwevallei, Elver en Philadelphia. Ook kan de zorg gefinancierd worden met een persoons gebonden budget.

De verschillende vormen van begeleiding die vanuit de WMO kan worden ingezet zijn:
Activerend Werk, Ontwikkeling naar trede 3 (02A53)
Activerend Werk, Ontwkkeling naar trede 4 (02A54)
Activerend Werk, Stabiel op trede 3 (02A63)
Activerend Werk, Stabiel op trede 4 (02A64)
Groepsbegeleiding, stabiel (07A51)
Voor de begeleiding van jeugd is het werproject niet gekwalificeerd.

Voor belangstellenden van het werkproject, geven we graag een rondleiding over Stadsboerderij De Korenmaat. Daarbij we laten zien welke werkzaamheden we zoal uitvoeren en wat we daarbij van de vrijwilligers verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.

Heb je vragen over Werkproject De Korenmaat, of wil je graag een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op:

Contact:
Werkproject De Korenmaat
Marius van Beeklaan 5
6836WD Arnhem
tel.: 026 - 323 5 636

Ons een email sturen kan door hier op te klikken.Meer informatie over ons werkproject vind je ook op:Stichting Natuurcentrum Arnhem

Beter bij de boer

Activerend Werk


Partners:

Stichting Natuurcentrum Arnhem / Stadsboerderij De Korenmaat

Siza Werk

Boerderijcafé De Hooijmaat
Cookiebeleid:
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Deze website is bedoeld om informatie aan de bezoeker te geven en niet om informatie over de bezoeker te verzamelen. Koekjes van de bakker zijn sowieso lekkerder..